HomeInspiracjeCzym jest szkoda transportowa?

Czym jest szkoda transportowa?

Czym jest szkoda transportowa?

 

W czasie wykonywania przewozu rzeczy, ale też i osób, może powstać szkoda w transporcie. takie zdarzenie może mieć miejsce w kraju, jak i za jego granicami. Zastosowanie znajdują zwykle regulacje związane z miejscem zdarzenia.

Kiedy pojawia się szkoda transportowa?

Szkoda transportowa to zdarzenie, które prowadzi do obniżenia wartości towaru, zmiany jego jakości na gorszą czy jego kompletnego przepadku. Ładunek w transporcie może ulec uszkodzeniu w wyniku np. niedostosowania stylu jazdy przez kierowcę do warunków panujących na drodze czy z powodu awarii auta. W ramach tego pojęcia mieści się także ubytek lub całkowita utrata przesyłki. Do takiej utraty może dojść wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia naczepy lub działalności przestępczej.

Jakie są rodzaje szkody transportowej?

Szkoda w transporcie jest zwykle ujawniana dopiero w chwili przekazania ładunku odbiorcy. W takiej sytuacji osoba upoważniona do odbioru powinna odmówić odbioru lub przyjąć przesyłkę i jednocześnie odnotować nieprawidłowości. Szkody transportowe mogą być:

  • jawne, czyli widoczne z zewnątrz, gdy nawet nie ma potrzeby rozładowywania towaru;
  • ukryte, gdy można je zauważyć po rozpakowaniu przesyłki.

Szkoda jawna, czyli wszystkie widoczne uszkodzenia i braki powinny zostać zgłoszone przewoźnikowi najpóźniej w momencie dostawy. Z kolei na zgłoszenie szkody ukrytej (której nie widać bez rozpakowania przesyłki) odbiorca ma 7 dni od daty dostawy.

Jaka jest odpowiedzialność przewoźnika według przepisów krajowych?

Szkoda w transporcie jest uregulowana przez przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa przewozowego. Regulacje tych aktów wskazują, że przewoźnik ponosi odpowiedzialność za towar na zasadzie ryzyka i dotyczy to uszkodzenia i utraty przesyłki od chwili przyjęcia ładunku aż do momentu wydania towaru odbiorcy. Odpowiedzialność przewoźnika może zostać wyłączona, gdy pojawi się taki wpływ na przesyłkę jak:

  • nieprawidłowe działania nadawcy,
  • uchybienia ze strony odbiorcy,
  • specyfika przewożonego towaru,
  • wpływ siły wyższej.

Jednak to przewoźnik jest zobowiązany do przedstawienia dowodów, które potwierdzą wpływ tych czynników na pojawienie się szkody w transporcie. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że szkoda w transporcie może także powstać w wyniku wszelkich opóźnień w dostawie towaru. Opóźnienie terminu dostawy ma miejsce wtedy, gdy towar nie został dostarczony we wskazanym w umowie terminie. W sytuacji, gdy nie wskazano terminu dostawy, dotyczy to przypadków przekraczających czas dostawy w normalnych warunkach, jaki jest przyznawany starannym przewoźnikom.

Author

tomasz.okonski@xann.pl

zobacz https://greenrepublic.pl/parasol-ogrzewacz-gazowy-polaczenie-funkcji-i-estetyki/ live url